.

סיפור של עסק משפחתי
ראיון מלא תובנות עם יעל דור

1 1 1 1
0 0 0 0
1 1 1 1
2 2 2 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 2 2 2
4 4 4 4
0 0 0 0
4 4 4 4
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
1 1 1 1
0 0 0 0
1 1 1 1
2 2 2 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 2 2 2
4 4 4 4
0 0 0 0
4 4 4 4
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2

© כל הזכויות שמורות ליעל דור

ט.ל.ח.

נבנה על ידי וידיסנט תקשורת שיווקית

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.